Lugnet logotyp
Lugnet logotyp

Konst i Lugnets badhus

Ett badhus är vår tids katedralbygge och blir, som katedralerna en gång var, en mötesplats för många människor. En sådan plats är perfekt för offentlig konst. Den konst som har skapats till Lugnets badhus har på ett eller annat sätt inspirerats av Faluns historia.

Enligt sägnen var det en bock vid namn Kåre som upptäckte kopparfyndigheten i Falun för ungefär 1 000 år sedan. Falu Gruva var under 1600-talet Sveriges modernaste och största arbetsplats. Kopparn blev till slottstak, kyrkspiror, mynt och husgeråd runt om i Europa. Metallen hade en enorm betydelse för Falun och för Sveriges ekonomi, och gruvan kallades för Sveriges skattkista. Falun var redan då en internationell stad eftersom man tidigt importerade både arbetskraft och kompetens för att möta omvärldens efterfrågan på koppar. Idag är Falun ett världsarv, där de miljöer som under århundraden formades av kopparhanteringen ingår.

Konstverken har finansierats med hjälp av enprocentsregeln.

Hägringen

Bildfrisen Hägringen består av tiotusentals löst hängande paljetter som rör sig i vinden och skapar ett böljande, evigt föränderligt porträtt av Falun. Frisen löser upp den hårda utomhusfasaden vid huvudentrén och speglar det som byggnadens verksamhet kretsar kring: vatten.

Vatten var centralt för gruvarbetet i alla led. Det användes för att driva pumpar och vattenhjul nere i gruvan, och även vid hyttorna i centrala Falun. Malmen togs ur gruvan och bearbetades längs vattendrag och vid bergsmännens gårdar utanför Falun. Vattenvägarna underlättade för transport av malm, timmer och människor.

  • Konstnär: Katarina Löfström.
  • Fakta om konsten: Tryckta SolaRay-paljetter monterade på Alucobondskivor, 2022 med stiliserade motiv från Runn med omnejd.

Skimmer

  • Konstnär: Katarina Löfström.
  • Fakta om konstverket: Stiliserat motiv från Runn med omnejd, tryckt på plywoodskiva, 2022.

Väderfenomen

Väderfenomen är en tredimensionell, rumslig projektion som handlar om vattnets roll, form och funktion i badhuset och i Falu kommun. Filmer från vattendrag i Falutrakten projiceras på ett moln bestående av 300 akrylstavar. Stavarna är inbördes placerade så att alla träffas av projiceringen samtidigt. Vattnet kommer att rinna, virvla, forsa, droppa, porla, bubbla och sväva genom projektionsvolymen. Beroende på din synvinkel förändras mönstret och ger en ständig förnimmelse av vattenvärlden.

  • Konstnärer: Milo Galdi Lavén och Staffan Virke.
  • Fakta om konstverket: Projicering av vattendrag på molnformation av akrylstavar, 2022.

Kopparberget

Välkommen in i hjärtat av kopparberget i Falun! En strålande Kåre tronar som en skatt på den gyllene klippan i mitten och runtom böljar moln av vattenånga, koppardamm och svavelrök. Här och var finns hinkar och stegar till hjälp för den som försöker hitta skatten. Helena Blomqvist har skapat en enorm kuliss av urplatsen för Världsarvet Falun: Falu koppargruva. Låt fantasin flöda och din egen föreställning ta plats!

Vi befinner oss nu ovan mark vid Falu koppargruva. Här finns Oscars lave och det svävar ett moln som regnar kopparmynt. Mynten är gjorda i riktig koppar och är kopior av de kopparpoletter som användes i Falun på 1700-talet, innan det fanns officiella mynt.

  • Konstnär: Helena Blomqvist.
  • Fakta om konsteverket: Fotocollage på granitkeramik, diptyk 2022.

Lekskulpturer i familjebadet

I Albin Karlssons gestaltning av lekskulpturerna står bocken Kåre och blickar ut över småbarnsbassängen och falukorvsrutschkanan. Vattenhjulet driver stånggången och sätter den enorma falukorven i rörelse. Stånggången är en tysk uppfinning som överför kraft från rinnande vatten till bland annat gruvdrift. Christoffer Polhem förbättrade tekniken för arbetet vid Falu gruva.

Korv är idag lite kontroversiellt eftersom det är en processad köttprodukt, men på 1600-talet var falukorven ett resultat av resurshushållning. Repen i Falu gruva tillverkades av oxhudar och det behövdes mycket rep. Eftersom det inte fanns kyl och frys, lagade man korv av köttet för längre hållbarhet.

  • Konstnär: Albin Karlsson.
  • Fakta om konstverken: Konstnärlig gestaltning av lekskulpturer, bocken Kåre, falukorvsrutschkana i småbarnsbassängen, samt vattenhjul, stånggång och falukorvsring 2021.

Sidan uppdaterades

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.