Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En by på landsbygden med Faluröda hus

Landsbygd

Falu kommun är till ytan en stor kommun som består av både tätorter, landsbygd och glesbygd. En tredjedel av invånarna i kommunen är bosatta utanför stadskärnan. Landsbygden ger rika möjligheter till boende, företagsamhet, turism, fritidsaktiviteter, innovation och utveckling. De resurser som finns på landsbygden är avgörande för en hållbar utveckling och för att stärka kommunens attraktionskraft.

Runt om på våra landsbygder och i de olika tätorterna arbetar intresseföreningar tillsammans med kommunen med att göra bygderna än mer attraktiva och trivsamma att bo och verka i. Genom kommundelsutveckling stöttar kommunen intresseföreningarnas arbete.

Landsbygdsprogram

I december 2017 antogs kommunens landsbygdsprogram, det kan du läsa här.PDF

Kontakta oss

Har du en idé eller fundering kring utvecklingen i din bygd? Hör gärna av dig till oss på näringslivsavdelningen, ansvarig för landsbygdsutvecklingsfrågor är Hanna Wickström.

Sidan uppdaterad 2021-01-05