Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggprojekt - cykel

Förbättrad cykelväg längs Myntgatan

Arbete pågår för att förbättra gång-och cykelbanan längs Myntgatan fram till Gruvgatan.

Gång- och cykelbanan ska breddas och körbanan ska smalnas av. Syftet är att göra trafikmiljön säkrare genom att minska bilarnas hastighet på Myntgatan.

Förutom att hela körbanan kommer att läggas om kommer busshållplatserna flyttas och ny belysning kommer att monteras. Bland annat kommer busshållplatsen vid Tiskens vårdcentral flyttas till Kulturhuset Tio14.

Inledningsvis kommer det byggas en cykelöverfart vid Strandvägen och ledningar läggs ned fram till järnvägsviadukten.

Arbetena kommer att pågå så länge vädret tillåter och beräknas vara färdiga under hösten 2021.

Under anläggningstiden kommer framkomligheten vara begränsad och gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om.

Huvudcykelstråk

Myntgatan är en del av ett så kallat huvudcykelstråk. När Falu kommun bygger ut cykelbanenätet så satsas i första hand på att huvudcykelstråken ska bli säkrare.

I Falun finns tre huvudcykelstråk: det blå stråket, Slätta – centrum – Källviken, det gröna stråket, Stennäset – centrum – Hosjö och det röda stråket, Lugnet – centrum – Gamla Berget.

Stråken är dragna så att de ska vara gena, säkra och trygga samt att enkla att nå för en stor del av befolkningen.

Sju cykelöverfarter från centrum till Källviken

Idag finns totalt 27 cykelöverfarter: vid Svärdsjögatan, Promenaden, i Slätta och vid Hösjöskolan.

Nu byggs sju nya överfarter längs sträckan Sturegatan och Källviksvägen, mot Källviken. Arbetet beräknas vara färdigt oktober-november 2021.

Cykelöverfarterna är en del i att genomföra Cykelplanen. Målet är att göra det enklare och säkrare att cykla. En undersökning visar på att bilarnas medelhastighet vid cykelöverfarterna sänks och att en högre andel bilar lämnar företräde till cyklister.

Sträckan är en del av huvudcykelstråket mellan Källviken och centrum.

Sedan tidigare är huvudcykelstråket längs Myntgatan mellan Gruvgatan och Stigaregatan färdigställt. När samtliga planerade cykelöverfarter mot Källviken är på plats då är huvudcykelstråket mellan Källviken och centrum färdigställt.

Karta över befintliga och planerade cykelöverfarter i Falun Pdf, 1 MB.

Cykelplanen visar vägen

"Det finns många bra cykelvägar i Falu kommun men för att kunna öka cyklandet krävs det cykelvägar som kan konkurrera med bilvägarna". Så inleds Falu kommuns cykelplan.

Cykelplanen ligger till grund för utbyggnaden av cykelbanenätet i Falun och gäller fram till 2030.

Sidan uppdaterad 2021-09-24