Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Nya Kristinehallen - försenad byggstart

Starten för den tilltänkta tillbyggnaden och ombyggnationen av Kristinehallen ser ut att bli försenad. Anledningen är att detaljplanen överklagats och att mark- och miljödomstolen måste säga sitt innan en byggstart kan ske.

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplan för Kristinehallen och Kristinegymnasiet den 15 april 2021. Syftet med detaljplanen är bland annat att möjliggöra en om- och tillbyggnad av Kristinehallen.

Sedan dess har det kommit in fyra överklagningar som nu är överlämnade till mark- och miljödomstolen. De senaste åren har handläggningstiderna för överklagade planärenden varit ett halvår eller mer. Domstolen prioriterar i första hand ärenden som rör bostadsbyggande.

Här kommer en kort sammanfattning kring vad de klagande tagit upp:

  • Alternativa placeringar av konserthus inte seriöst utvärderade.
  • Gångvägen mellan Nybrokyrkan och Kristinehallen ska utföras så att risken för insyn och skadegörelse minimeras. Lägg den så nära Kristinehallen som möjligt.
  • En ombyggnad av Kristinehallen blir en dålig och dyr lösning.
  • Grundskola i Kristinegymnasiet kommer inte att fungera. För liten skolgård, mer trafik på Kristinegatan av föräldrar som ska hämta och lämna.
  • Underkänner processen där alternativet ombyggnad valdes framför en nybyggnad. Underkänner de ritningar han fått ta del av.

- Yttrandena tar upp frågor som bara till en liten del berör det som detaljplanen hanterar. Fullmäktiges antagande av detaljplanen innebär att det blir möjligt att bygga det som detaljplanen reglerar. Om det sedan ska byggas är en fråga som beslutas i annat sammanhang. Hur byggnad ska utformas, bland annat brandskyddskraven som nämns i skrivelserna, hanteras i bygglov och bygganmälan. Min bedömning är att MMD med största sannolikhet kommer at avslå överklagandena, säger stadsarkitekt Per Grundström.

Sidan uppdaterad 2021-06-11