Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Statyn Bubo i Vasaparken

Vasaparken

Senaste nytt

Första etappen av nya Vasaparken är nu klar. Den består av ett torg och en entré till parken i hörnet mot Parkgatan och Knutpunkten.

Den 9 augusti påbörjas bygget av etapp två av Vasaparken, som planeras vara klart hösten 2022. Det kommer att anläggas gångvägar, en boulderingvägg att klättra på, en lekplats och ett konstverk, som faktiskt redan har kommit på plats. Det kommer även att planteras massor av växter.

Bygget innebär mer byggtrafik på Parkgatan, framförallt från Vasagatan ner till parken, men även på sträckan mellan Promenaden och Åsgatan. Vi ber om överseende för eventuella problem som det orsakar.

Det gamla riksvägsdiket där Korsnäsvägen tidigare gick ska göras om till park. Området ligger mellan Korsnäsvägen och Parkgatan, och blir en förlängning av "gamla" Vasaparken som i sin tur angränsar till Stadsparken. Nya delen av Vasaparken ska fungera som en länk mellan gamla Vasaparken och centrum. Parkerna bildar också tillsammans ett grönt stråk mot Lugnet.

Ny detaljplan för bostäder

En ny detaljplan som gör det möjligt att bygga bostäder vid Parkgatan vann laga kraft 2020-03-09. Syftet med detaljplanen är att kunna utöka centrumområdet med fler bostäder i ett läge nära kollektivtrafik och service. Planen ger möjlighet att bygga bostäder i tre till fyra våningar längs med Parkgatan på sträckan mellan Vasagatan och Promenaden.

Byggprojektet bostäder vid Vasaparken

Karta Vasaparken

Medborgardialog

Under våren 2018 genomförde Falu kommun en medborgardialog om utformningen av nya Vasaparken. Många Falubor tog chansen att lämna förslag. Förslagen finns upplagda på en egen sida.

Faluborna tycker till om nya Vasaparken

Från förslag till skiss och projekteringsförslag

Utifrån förslagen, givna förutsättningar och en kartläggning av de lekparker och sportytor som redan finns kring centrum arbetade våra landskapsarkitekter fram en skiss på den nya parken. Målet var att skapa en tillgänglig och trygg park för både yngre och äldre. En plats för alla. Inför byggandet av parken har skissen bearbetats. En konsult har tagit fram projektering inför anläggningsarbetet.

Skiss på nya Vasaparkens utformning Pdf, 11.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Så här jobbade vi fram skissen för den nya parken

Så här blir etapp 2 Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-09-16