Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vybild över Falu centrum från sydväst och med Tiskenparkeringen och Resecentrum i förgrunden. En pil pekar ut tävlingsområdet.

Bostäder vid Vasaparken

Falu kommun bjöd under hösten 2020 in till en markanvisningstävling för bostäder vid Vasaparken. Det finns inte längre möjlighet att anmäla sig till tävlingen. Falu kommun räknar med att kunna utse en vinnare av tävlingen innan sommaren 2021.

Tävlingsprocess

Utvärdering av byggherrar och deras tävlingsbidrag till byggnation inom tävlingsområdet kommer att ske i två steg.

Steg 1 fokuserar på tävlingsbidragets övergripande idé och steg 2 fördjupar sig i genomförandet av idén.

Inkomna tävlingsbidrag granskas och utvärderas av en utvärderingsgrupp. De byggherrar som kommunen väljer ut från steg 1 kommer att få möjlighet att inlämna ett komplett tävlingsbidrag i steg 2.

När steg 2 är genomfört kommer kommunen utse en vinnare av markanvisningstävlingen som kommer erbjudas att teckna ett markanvisningsavtal med kommunen.

Tidplan för tävlingsprocessen. Vecka 47: start markanvisningstävling steg 1, 18 januari: sista dag kommunen tar emot tävlingsbidrag steg 1, vecka 5: meddelande om vilka byggherrar som går vidare till steg 2, 26 mars: sista dag som kommunen tar emot tävlingsbidrag steg 2, vecka 16: erbjudande om markanvisning.

Kontaktuppgifter

Anmälan och eventuella frågor kring markanvisningstävlingen skickas till Carin Rosander, exploateringsavdelningen, e-postadress: carin.rosander@falun.se.

Sidan uppdaterad 2021-05-27