Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bidrag till sommarlovsaktiviteter

Falu kommun kommer även i år att samordna aktiviteter för barn och unga under sommarlovet. Det hela sker under begreppet ”Bästa sommaren”.

Föreningar och andra organisationer kan få bidrag för att anordna smittfria och kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Syftet är att ge fler barn möjlighet att få en rolig och aktiv sommar.

Regeringen har beslutat att ge Sveriges kommuner pengar för att utveckla fler kostnadsfria aktiviteter under skollov för barn och unga i åldern 6-15 år.

Vill ni anordna aktiviteter för barn och unga i sommar?
Sök bidraget senast 14 maj 2021.

Fyll i följande formulär för att ansöka om bidrag och anmäla aktivitet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sista ansökningsdag: 14 maj.
Besked om beslut: Slutet av maj.
Period för genomförande: 12 juni–16 augusti 2021.

Kriterier för lovaktiviteterna

I Falun vill vi uppmuntra till sommarlovsaktiviteter där alla barn och unga kan delta. Vi efterlyser också lovaktiviteter för de äldre ungdomarna inom åldersspannet.

  • De aktiviteter som anordnas måste genomföras enligt de pandemirestriktioner som gäller och på ett smittsäkert sätt.
  • Målgruppen ska vara barn och unga i åldern 6-15 år. Aktiviteten kan rikta sig till hela åldersspannet eller till en viss åldersgrupp mellan 6-15 år.
  • Det ska vara gratis att delta på aktiviteten.
  • Det ska ge stimulans och personlig utveckling till dem som deltar.
  • Alla barn ska kunna delta oavsett könsidentitet.
  • Aktiviteterna ska bidra till inkludering och integration. Det ska skapa relationer mellan barn med olika social bakgrund.

OBS! Eftersom att alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, kommer verksamheter som enbart involverar egna föreningsmedlemmar inte att beviljas bidrag.

Marknadsföring av aktiviteterna

Falu kommun paketerar aktiviteterna genom affischer, annonsering, information på webben med mera under benämningen ”Bästa sommaren 2021”.

Det är också viktigt att du som arrangör marknadsför din egen aktivitet och sprider information om den, för att nå så många barn och unga som möjligt.

Vi vill också att du som arrangör dokumenterar din pågående aktivitet genom foto, film och sociala medier. Efter att din ansökan blivit beviljad, kommer du att få mer information kring hur vi tänkt oss det upplägget.

Utbetalning och redovisning

Vi beslutar om ansökningar efter kriterierna ovan, men också med ambitionen att skapa en mångfald av aktiviteter avseende plats, innehåll, målgrupp, ålder och tidpunkt.

Om din ansökan beviljas så betalas bidraget ut i förskott. När aktiviteten är genomförd så ska du göra en redovisning via ett formulär som skickas till dig.

Det är viktigt att ni tar reda på hur många flickor respektive pojkar som har deltagit och vilken ålder de har.

OBS! Om utgifterna för aktiviteten visar sig understiga det beviljade bidraget – så måste en återbetalning ske av överskottet.

Kontaktperson

Vid frågor kontakta:
Cia Embretsen, projektledare
Falu kommun
Telefon: 023-877 53
E-post: cia.embretsen@falun.se

Sidan uppdaterad 2021-04-22