Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Koll på budskapet i FN:s klimatrapport

Vi har utifrån SMHI:s sammanfattning av FN:s klimatrapport 2021 gjort ett koncentrat av budskapet och dess konsekvenser

Rapportens huvudbudskap är att fler naturkatastrofer i allt skenande takt kommer att ske om inte kraftiga utsläppsminskningar av växthusgaser sker!

FN:s klimatrapport i koncentrat

(A1- A4, B1-B5, C1-C3, D1-D2)
Klicka här om du vill få med SMHI:s texter (några extra förklarande ord är inlagda)

A1: Det är uppenbart att vår livsstil påverkat jordensklimat och dess liv negativt, omfattande, dramatiskt och i snabb takt

A2: Det sker förändringar som vi tidigare aldrig sett

A3: Våra klimatutsläpp har en stark koppling till extremväder över hela jorden

A4: FN:s senaste klimatrapport baseras på betydligt bättre data och kunskap än tidigare

B1: Stor risk för fortsatt temperaturökning de närmaste 20-30 åren och att 1,5 °C målet kommer inte nås om inte drastiska åtgärder genomförs inom kort

B2: Temperaturökningar ger stegrande risk för extremväder i olika regioner. Det får förödande konsekvenser på ekologiska system på land och hav vilket påverkar vår livsmedelsproduktion. Även havsisar, glaciärer, permafrostområden och snömiljöer minskar, vilket i sin tur kan förstärka klimateffekterna

B3: Extrem torka och nederbörd är att vänta vid ökad medeltemperatur

B4: Buffertförmågan i hav och på land minskar vid ökade utsläpp, vilket riskerar skenande händelseförlopp.

B5: Vissa förlorade miljöer och arter kan vi inte återskapa!

C1: Naturliga klimatvariationer kan på kort tid i vissa fall förbättra och i andra fall försämra läget regionalt. Men de har lite påverkan den globala uppvärmningen.

C2: Skillnad mellan 1,5 °C och 2 °C är markant både i effekt och i utbredning, vilket kan betyda stora skillnader i samhällens påverkan. I förlängningen påverkar det tillgång på livsmedel och råvaror och om akut hjälp kommer att kunna ges mellan länder.

C3: Extrema händelseförlopp och stora förändringar, t.ex iskollaps och förändrade havsströmmar, (med idag relativ låg sannolikhet) kan inte längre uteslutas.

D1: Ett fossilfritt samhälle skapar mindre koldioxidutsläpp och bättre luftkvalitet. Färre luftpartiklar ger dock temperaturökning. Det behöver kompenseras med kraftigt minskade metanutsläpp.

D2: Det finns hopp om att göra skillnad! – Än kan krafttag för minskade utsläpp ge tydlig positiv effekt för både klimat, mängden luftpartiklar och luftkvalitet. (Luftpartiklar kan ha skadlig effekt för vår hälsa men kan ha en kylande effekt på klimatet). Inom 20 år blir då effekten så stor att det går att visa att den inte har med naturliga variationer att göra. Även andra indirekta skillnader kommer bli tydligt positiva.

Det gäller att agera nu!

Sidan uppdaterad 2021-08-11