Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Person som kollar på sin mobilskärm i soffan.

Diarium och arkiv

Vad är ett diarium?

I diariet på webben hittar du de ärenden som handläggs i de olika nämnderna i Falu kommun. Det kan handla om ansökningar, remisser, Faluförslag, motioner med mera. Eftersom varje nämnd inom Falu kommun är en egen myndighet har de ett eget diarium.

Vad kan jag hitta i diariet?

I nämndernas diarium kan du se de allmänna handlingarnas rubriker. I de flesta fall publiceras även handlingen (Word- , Excel- eller PDF-fil). Om handlingen inte är publicerad beror det på personuppgifts- eller sekretesslagen. Om du vill ha en handling som inte finns publicerad, kontakta den nämndens diarium.

Postlista

Postlistan är en förteckning över de senaste diarieförda handlingarna och visar tio dagar bakåt i tiden.

Avslutade ärenden tas bort efter 180 dagar.

Tekniska problem

Vi har fått indikationer om att diariet (som är en spegling på en externt system) på denna sida ibland inte syns. Vi har nyligen uppgraderat systemet och det kan ha medfört vissa tekniska problem som vi behöver kika på.

Om du inte ser diariet nedan, besök sidan webbdiarium.falun.se/webdiary Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som en tillfällig lösning.

Sidan uppdaterad 2021-10-13