Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Arvoden och ersättningar

Ersättning för enskilt uppdrag

Arvodesblanketten Enskild rapport Pdf, 670.1 kB, öppnas i nytt fönster. används när du vill begära ersättning för ett enskilt uppdrag du har varit på. Blanketten lämnas till nämnden/styrelsen som har gett dig uppdraget. Tänk på att vid en inbjudan till seminarium, möte eller liknande utgår ingen ersättning (frivillig närvaro) om inget annan anges i inbjudan.

Arvodesbestämmelser

Arvodesbestämmelser 2019-2022 Pdf, 95.7 kB, öppnas i nytt fönster. reglerar vilka uppdrag förtroendevalda har rätt att få ersättning för.

Se även Tillämpningsanvisningar arvode Pdf, 114 kB, öppnas i nytt fönster..

Förlorad arbetsinkomst

Intyg om förlorad arbetsinkomst Pdf, 183.4 kB, öppnas i nytt fönster. lämnas till personalkontoret.

Vid löneförändring eller byte av arbetsgivare ska ett nytt intyg om förlorad inkomst lämnas in. 

Vid frågor om förlorad arbetsinkomst och ersättningar kontakta Lönecenter, telefonnummer: 023-836 00.

Förlorad semesterförmån samt pension och försäkring

Kommunens informationsblad om pension med mera Pdf, 105 kB, öppnas i nytt fönster.

KPA Pensions faktablad om bestämmelser kring pension (PBF) Pdf, 92.2 kB, öppnas i nytt fönster.

KPA Pensions faktablad om bestämmelser kring pension (OPF-KL) Pdf, 87.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Faktablad om Grupplivförsäkring Pdf, 154.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-01-14