Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två glada tjejer ute i naturen

Mål och resultat

I mål- och resultatstyrning är det viktigt att de mål som de förtroendevalda formulerar får effekt i den berörda verksamheten. Uppföljningen är viktig för att se om vi når de resultat vi vill och för att återföra erfarenheter och kunskap in i den fortsatta planeringen.

Visionen som ledstjärna

Visionen Ett större Falun är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver hur vi vill att det ska vara i Falu kommun, och lyfter fram viktiga utvecklingsområden för framtiden. Utifrån visionen och olika uppföljningar tar politikerna fram mål för mandatperioden.

Uppföljning av arbetet

Vi följer upp vårt arbete för att se hur vi presterar (hur vi lever upp till våra mål och klarar kraven på god ekonomisk hushållning) i våra delårsrapporter samt i årsredovisningen. Vi deltar även i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning som visar hur invånarna upplever oss.

Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer.

Sidan uppdaterad 2019-08-08