Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bilden visar två kvinnor utomhus

Resultat

För att veta om det som planerats, har blivit genomfört, behöver kommunen följa upp verksamheten både på lång och på kort sikt. Uppföljningen av våra mål och verksamheter är även en viktig del i den kommande planeringen. Uppföljningen med olika tidsperspektiv har olika syften. En viktig aspekt i uppföljningen är jämförelser av våra verksamheter jämfört med tidigare år och med andra kommuner.

Här finns både våra egna uppföljningar men även jämförelser med andra kommuner.

FALU-modellen

För att nyttja den kunskap som vi får genom att analysera våra resultat, kan vi förbättra kvaliteten och utveckla verksamheten. Genom ett samordnat arbete med uppföljning, analys och jämförelser, kan vi skapa en bättre helhetsbild av våra verksamheter och våra resultat. Till vår hjälp i analysen, har vi FALU-modellen:

F - följa upp.
 • Resultat för kvinnor och män
 • Resultat jämfört med tidigare mätningar och andra kommuner
 • Måluppfyllelse
 • Det ekonomiska resultatet
A - analysera.
 • Fokusera på det väsentliga
 • Mönster och samband
 • Vad påverkar resultatet
 • Slutsatser
L - leta goda exempel.
 • Vad ska vi göra för att bli bättre
 • Lära av de bästa
U - utveckla.
 • Handlingsplan
 • Genomförande
 • Uppföljning
Sidan uppdaterad 2020-09-22