Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skrivbord med dator och händer som skriver.

Kommunrevisionen

Revisorerna kontrollerar hur kommunens verksamheter sköts och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga. Det betyder att de anlitar yrkesrevisorer från en revisionsbyrå.

Kommunrevisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen. Den revisionen riktar in sig på nyttan i verksamheten. Yrkesrevisorer sköter revision enligt aktiebolagslagen.

Kommunrevisionens möten 2021

Här följer en lista över beslutade möten för Kommunrevisionen under 2021.

26 januari 8.30-12.00 Revisionsmöte

Digitalt. Fastställande av projektplaner m.m.

2 mars 8.30-12.00 Revisionsmöte

Digitalt.

27 april 8.30-15.00 Revisionsmöte, årsredovisning, revisionsberättelse

Digitalt. Kommunfullmäktiges presidium.

18 maj 8.30-16.00 Revisionsmöte

Digitalt. Nämnddialoger.

22 juni 8.30-12.00 Revisionsmöte

Digitalt. Eventuellt studiebesök.

7 september 8.30-12.00 Revisionsmöte

Mötesform ej fastställd.

5 oktober 8.30-12.00 Revisionsmöte, delårsrapport

Mötesform ej fastställd. Kommunfullmäktiges presidium.

9 november 8.30-16.00 Revisionsmöte

Mötesform ej fastställd. Nämnddialoger.

14 december 8.30-12.00 Revisionsmöte

Mötesform ej fastställd. Eventuellt studiebesök.

 

Granskningsrapporter 2022

Sidan uppdaterad 2022-01-17