Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild överbyggarbetsplatsen där badhuset byggs.

Bygget av det nya badhuset på Lugnet är i full gång. Lufab får nu en utökad borgensram för att hantera byggets kostnader som beräknas uppgå till 400 miljoner kronor.

Lufab får en utökad borgensram

Lugnet i Falun AB (Lufab) får en utökad borgensram på 200 miljoner kronor med anledning av bygget av det nya badhuset. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt senaste sammanträde.

– Jag ser beslutet som en ren formalitet och ingen hade några invändningar. Vi har ju redan tagit ett beslut om att bygga ett nytt badhus, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Lugnet i Falun AB har haft en borgensram på 600 miljoner kronor, som beslutades av kommunfullmäktige 2016. Nu ökas den på med ytterligare 200 miljoner kronor till 800 miljoner kronor.

När badhusbygget startade hade Lufab en lånestock om 380 miljoner kronor. Sammantaget bedöms den totala investeringen för badhuset med tillkommande funktioner och ytor till cirka 400 miljoner kronor.

Ett slutligt beslut i ärendet tas av kommunfullmäktige den 15 oktober.

Ungdomsstödjare blir kvar

Kommunstyrelsen tog också ett beslut om att funktionen ungdomsstödjare ska permanenteras som verksamhet under socialförvaltningens barn- och familjesektion.

Projektet ungdomsstödjare inleddes den 1 september 2017, och har etablerats som en viktig funktion för att i så tidigt skede som möjligt nå unga som är i riskzonen för att utveckla olika former av social problematik.

Ungdomsstödjarna arbetar i stor utsträckning uppsökande på platser där unga befinner sig, såväl i fysiska miljöer som via sociala medier.

– Politiken är helt överens om att den här verksamheten ska fortsätta. Ett inriktningsbeslut fanns redan med i budgeten vi lade i juni. Nu togs det verkställande beslutet om en fortsättning, säger Joakim Storck.

Ny förskola ska byggas i Surbrunnshagen

Vid sitt senaste sammanträde tog också kommunstyrelsen ett beslut om att bevilja igångsättningstillstånd för projekt förskola Surbrunn.

Projektering av förskolan, som kommer att ha åtta avdelningar och möjlighet till omställning till grundskola, är slutförd.

– Det kommer att bli en helt ny förskola utformad efter dagens krav på pedagogik och för att möta den efterfrågan som uppstår när det byggs nya bostäder i området, säger Joakim Storck.

Fyra föreningar får projektmedel

Nya projektmedel kommer också att betalas ut från Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun.

  • Vika IF får 160 000 kronor. Pengarna ska användas till att skapa en aktivitetsyta för främst innebandy, men ytan ska också kunna användas för fotboll, gymnastik och annan spontanidrott.
  • Bjursås IK får 30 000 kronor för att bygga upp och utveckla en cykelsektion för ökad möjlighet till fritidsaktiviteter för barn- och ungdomar.
  • Svärdsjö Ridklubb får 200 000 kronor. Pengarna ska användas för att köpa in och utöka föreningens eget hästmaterial med tillhörande utrustning. Klubben får också 40 000 kronor till nytt hindermaterial.
  • Sundborns biblioteksförening får 80 000 kronor till aktiviteter som ska bredda utbudet av kulturella fritidsaktiviteter för barn- och ungdomar i Sundborn med omnejd, och öka läsintresset.
Sidan uppdaterad 2021-08-25