Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

En pojke åker på bakhjulet på sin cykel

Ungdomar i Falun nöjda med sin fritid

Ungdomarna i Falun är i allmänhet mer nöjda med sin fritid jämfört med hur läget är i andra kommuner i Dalarna. Den informationen fick kultur- och fritidsnämnden ta emot vid sitt senaste sammanträde.

Kultur- och fritidsnämnden har haft sitt sista sammanträde innan sommaruppehållet. Nämnden fick information om den så kallade LUPP-enkäten (Lokal utveckling av ungdomspolitiken) och MYP (Modern youth participation).

LUPP visar att Faluungdomarna i allmänhet är mer nöjda med sin fritid jämfört med hur läget är i andra kommuner i Dalarna. Stress och lättare psykisk ohälsa ökar dock.

Falun i dag har ingen struktur för ungdomsdeltagande. MYP handlar om att skapa en ungdomspanel där man använder både digitala och fysiska mötesplatser där ungdomar kan göra sig hörda.

– För att testa detta har Hälsinggårdsskolan valts ut, fokus ligger på årskurs 7-9. Olika frågor kommer att skickas ut digitalt till ungdomarna. Sedan kommer fysiska träffar att arrangeras där ungdomarna får träffa oss politiker några gånger om året. Det är viktigt med återkoppling till ungdomarna och tanken är att mer omfattande frågor tas just vid de fysiska mötena, säger nämndordförande Svante Parsjö Tegnér (L) och fortsätter:

– Kultur- och fritidsnämnden och Hälsinggårdsskolan kommer således att vara "piloter" vad gäller MYP.

En till konstgräsplan är på gång

Föreningen Fotbollsvår, som sköter kommunens konstgräsplaner, har fått ett tillägg till gällande arrendeavtal för Kopparvallen. Nu ingår även en intilliggande gräsplan i arrendet.

– Syftet är att Fotbollsvår ska anlägga en till konstgräsplan då det är akut brist på fotbollsplaner i Falun, vilket leder till att träningar med barn- och ungdomar inte går att genomföra. Beslutet togs av ordförande på grund av brådska och nämnden informerades om detta, säger Svante Parsjö Tegnér.

I Falun finns förnärvarande fyra konstgräsplaner: Kopparvallen, Slätta, Lindvallen och Dalavallen.

Miljöåtgärder har gett resultat

Nämnden fick också information om miljö och konstgräsplaner.

En konstgräsplan läcker granulat, små gummipartiklar, som hamnar ute i naturen. Normalt i Sverige handlar det om 1-4 ton per konstgräsplan och år.

I Falun inleddes ett gemensamt utvecklingsprojekt 2021/2022 där granulatfällor i asfalt byggdes, filterinsatser gjordes i brunnar och speciella avborstningsplatser togs fram. Förutom detta har man i Falun låtit snön själv smälta bort på planen och även utbildat personal/ledare/spelare i ämnet.

Något som har gett ett bra resultat.

– Det är viktigt att hålla ner miljöpåverkan från konstgräs. Arbetet har lett till ett totalt läckage från fyra befintliga planer på mindre än 50 kg/år. Det är en låg siffra jämfört andra kommuner. Speciellt vid plogning och bortforsling av snö från planerna är det risk att granulat sprids. Därför undviks detta förfarande i Falun, säger Svante Parsjö Tegnér.

Låna en bok från vilket bibliotek som helst

Nämnden fick också senaste information om projektet "Dalabiblioteken", som är ett samarbete mellan Dalarnas alla folkbibliotek.

Syftet med projektet är att samordna bibliotekssystem och låntagarregister, så att medborgarna i Dalarna kan låna böcker/media från alla dalakommuner, oavsett i vilken kommun man själv bor i. Via webben kan exempelvis en Falubo låna en bok som finns i Hedemora och själv bestämma var man vill hämta ut boken.

– Transport av böcker kommer att skötas av Region Dalarna som har ett antal fordon som varje dag transporterar olika material inom regionen, så det blir inte fler transporter eller ytterligare miljöpåverkan. E-böcker och digitala medier kommer att ingå i samarbetet, säger Svante Parsjö Tegnér.

Först ut i Dalabibliotekssamarbetet är Falu kommun med start december 2022 och sedan kommer de andra kommunerna in i samarbetet under 2023.

Målet är att via samverkan öka tillgängligheten och utbudet av bibliotekens böcker och media.

Sidan uppdaterad 2022-06-17