Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

flygbild över falu centrum

Falu kommun ser över fonder och stiftelser

Vid en tillfällig kontroll i Falu kommun framkom att medel tidigare kan ha betalats ut på felaktiga grunder och att kommunen ingått avtal med organisationer om fondmedel, även det på felaktiga grunder. Kommunen ser därför över fonder och stiftelser just nu.

Många fonder och stiftelser som är knutna till kommuner i Sverige är gamla. Vissa av de här fonderna är över 100 år gamla. Det innebär att stadgarna är skrivna på ett språk under en tidsanda som ibland gör dem svåra att tolka.

Det är respektive nämnd som ser över ansökningarna som kommer in till fonderna och sedan beslutar om eventuell utdelning. I Falu kommun har till exempel socialnämnden 21 fonder, och barn- och utbildningsnämnden 102. 

Den översyn som nu pågår innebär att föråldrat skrivsätt ses över för att lättare kunna tolka stadgarna. En donation får heller inte användas till annat ändamål än det som är angivet.

Individuella ansökningar hanteras skyndsamt

Falu kommun genomför nu en skyndsam hantering för de enskilda individer som sökt medel ur socialnämndens fonder. Beviljas ansökan kommer utbetalning att ske så snart som möjligt.

Föreningar får vänta lite längre

De föreningar som sökt medel ur socialnämndens fonder kommer att få vänta lite längre. Falu kommun har konstaterat att vissa fondmedel betalats ut till föreningar där det enligt stadgarna står att de endast får betalas ut till individer. Årets utbetalning till föreningar kommer därför att kunna ske först senare i höst.

Kommunen för en dialog med Länsstyrelsen Dalarna angående det här och den totala översynen beräknas vara klar i slutet av sommaren i år.

Sidan uppdaterad 2022-06-22