Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Förslag på föreskrifter och skötselplan för ett nytt naturreservat, Olars näs i Svärdsjö

Remiss

Falu Kommun avser att bilda ett nytt naturreservat på Olars näs som ligger drygt två kilometer norr om Svärdsjö. Syftet med naturreservatet är att områdets värden för det rörliga friluftslivet och den biologiska mångfalden ska kunna bevaras och utvecklas.

Förslag till föreskrifter och skötselplan har tagits fram för remiss, beslut MSN 2022-06-13, § 101, som det finns möjlighet att lämna synpunkter på. Mer information om området och hur man kan lämna synpunkter finns i de bilagda dokumenten.

Synpunkter på framförs skriftligt till Falu kommun senast 2022-08-28: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se

Märk ditt yttrande med: Naturreservat Olars näs MSN 0033/22

Upplysningar: Kontaktcenter: 023–83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se

Följebrev Pdf, 63.2 kB.

Beslut och föreskrifter Pdf, 623.8 kB.

Skötselplan Pdf, 671.4 kB.

Sändlista Pdf, 37.7 kB.

Sidan uppdaterad 2022-06-27