Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Demokratideklarationen - Falu kommun skriver på

Falu kommuns åtaganden för att stark demokrati

Falu kommun, åtar sig inom ramen för demokratideklarationen, i samverkan med Länsstyrelsen i Dalarnas län och andra aktörer, att verka för att befästa demokratiska värderingar, stärka respekten för mänskliga rättigheter samt värna rättsstatens principer. Genom undertecknandet av deklarationen åtar sig Falu kommun att aktivt stå upp för demokratin, sprida kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet och bidra till det demokratiska samtalet.

Interna åtaganden:

 • Förbättra arbete med tillgänglighet utifrån den rapport som nyligen blivit klar och som visar på utmaningar i vår kommun.
 • Skapa struktur för uppföljning av förslagsställare i ny e-tjänst för hantering av medborgarnas åsikter och förslag. Detta för att kunna göra insatser mot relevanta målgrupper för att stärka demokratin.
 • Projektet ”Modern Youth participation”. Ett projekt som inleds under 2021 för att skapa för former för ungas delaktighet och inflytande på organisatorisk nivå. Görs tillsammans med ICLD – internationellt center för lokal demokrati och deras plattform för mänskliga rättigheter.

Externa åtaganden:

 • Under 2021 lanseras ny e-tjänst för hantering av medborgarnas åsikter och förslag, Faluförslaget. Ett sätt att förbättra det närdemokratiska värdet. Detta genom att öka möjligheterna för delaktighet, öka transparensen samt öka medborgarnas kunskap och förståelse för den lokaldemokratiska beslutsprocessen.
 • Fortsätta arbetet med att förbättra dialogen med kommunens medborgare genom strukturerade medborgardialoger.
 • Genomföra ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och skapa en struktur för att tillvara ta ungas åsikter på ett bättre sätt.

Kommunikativa åtaganden:

 • Särskild sida på kommunens webb med fokus på demokratiåret 2021. De aktiviteter som planeras genomföras under demokratiåret kommer kontinuerligt spridas i kommunens andra kommunikationskanaler såsom sociala medier.
 • Delta i Demokrativeckan mellan den 3-10 juni med flertalet föreläsningar, detta tillsammans med andra dalakommuner samt länsstyrelsen i Dalarna.
 • Föreläsningar med tema demokrati kommer ske löpande under året.
 • Belysa beredskapsveckan med tema demokrati där kommunen kommer fokusera på att bli mer tillgängliga. Bland annat se till att medborgarna kan få tag i information gällande krishantering på olika språk.
 • Utställning om rösträtten – både digital och fysisk
 • Information om rösträttens utveckling
 • Information om Selma Lagerlöfs bidrag till rösträtten med lokalhistorisk koppling.
Sidan uppdaterad 2021-05-31