Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fördjupad översiktsplan
- delar av landsbygden

Falu kommun växer, inte bara staden utan också landsbygden. De senaste åren har nästan alla delar av kommunen ökat sitt invånarantal. Med över en tredjedel av kommunens invånare boende på landsbygden är landsbygdens utveckling en viktig pusselbit när Falu kommun fortsätter växa.

Denna fördjupade översiktsplan omfattar stora delar av de mest tätbefolkade landsbygdsområdena. Eftersom olika delar av kommunen har olika förutsättningar redovisar vi vissa områden särskilt så att det är möjligt för många att läsa mer koncentrerat om just sin ort.

Länkarna nedan tar dig till avsnitt i den fördjupade översiktsplanen som vi tror kan vara särskilt intressanta för de flesta som läser planen. Du kan också navigera dig genom hela planförslaget i menyn till vänster.

 • Användningskartan visar planförslaget på karta.
  Du kan klicka på ytorna för att få fram mer information om flera av ytorna. Alla ytor inom planområdet har en angiven användning av marken som kan vara antingen befintlig eller en föreslagen förändring.
 • Under rubriken Områdesrekommendationer hittar du rekommendationer för specifika orter eller områden i kommunen. Områdesrekommendationerna omfattar tätorter med kommunal service och vissa andra områden.
 • Hjälpavsnittet heter Så här läser du planen. Där finns information om syftet med planförslagets olika textavsnitt och en instruktion om hur kartor och utskrifter fungerar.
 • Om du vill lämna ett yttrande kan du göra det via ett formulär om du följer länken för Lämna yttrande. Du kan lämna yttrande både för de mer generella avsnitten i planförslaget och för områdesrekommendationerna för en specifik plats eller ort. Det går även att lämna yttrande via vanligt brev eller e-post.

Planförslagets syfte och innehåll

Den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden ska redovisa hur de delar av landsbygden som ingår i planområdet ska utvecklas för att de ska fortsätta vara attraktiva att bo och verka i. Vi vill inte bara locka fler att bosätta sig på landsbygden, vi vill att du som redan bor på landsbygden ska kunna fortsätta att vara stolt över den plats där du lever.

Det finns idag en översiktsplan som är gemensam med Borlänge kommun och som täcker hela Falu kommuns yta. Därför omfattar den här fördjupade översiktsplanen bara delar av landsbygden; de delar där vi ser ett behov av att ge en mer detaljerad vägledning kring bebyggelseutvecklingen och hur man ska använda mark och vatten.

För de delar som inte ingår i den här fördjupade översiktsplanen finns det antingen tillräcklig vägledning i översiktsplan FalunBorlänge, i befintlig fördjupad översiktsplan för Sundborn eller så kommer områdena att omfattas av en kommande fördjupad översiktsplan för området runt Runn.

Det här vill vi:

 • Alla delar av Falu kommun ska växa
 • Falu kommuns landsbygd ska göra sina invånare stolta över sin livsmiljö och på ett positivt sätt bidra till bilden av Falun, Falu kommun och Dalarna
 • På landsbygden ska det finnas plats för både jordbruk, boende, rekreation och friluftsliv samt företag och verksamheter
 • Bebyggelseutvecklingen på landsbygden ska stärka befintlig service och infrastruktur
 • Att bo på landsbygden ska förknippas med närhet till naturen och en trygg uppväxtmiljö för barn och unga

Så går utställningen till

Planförslaget är nu utsänt för utställning. Det är det andra officiella skedet för en fördjupad översiktsplan och normalt det sista skedet innan den fördjupade översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. Så här går utställningen till.

Numera kallas skedet granskning istället för utställning, men eftersom denna fördjupade översiktsplan har påbörjats tidigare så används det äldre namnet på detta skede i processen.

Samrådsprocessen
Sidan uppdaterad 2021-09-13