Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

För att bli utförare av hemtjänst

Kundval tillämpas inom hemtjänsten i Falu kommun.

Företag och organisationer som vill utföra hemtjänst och ledsagning, enligt Lagen om valfrihetssystem, kan ansöka om godkännande hos Falu kommun. Utföraren måste uppfylla de krav omvårdnadsnämnden har fastställt för valfrihetssystem inom hemtjänst och ledsagning.

Ansökan för utförare av hemtjänst och ledsagning

I kommunens Självservice hittar du den kravspecifikation som informerar om hur ni går till väga och de ansökningsblanketter ni behöver.

Observera! Läs Kravspecifikationen noga!
I Kravspecifikationen beskriver vi alla krav för att bli godkänd utförare, där står vilka ansökningsblanketter ni ska fylla i och vilka handlingar ni ska bifoga:

Till Självservice - Kravspecifikation för LOV hemtjänst och ledsagning 2020 och alla tillhörande blanketter och informationsmaterial Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Självservice finns:

 • Ansökan om att bli utförare, basinformation, kvalitetssystem.
 • Ersättning till utförare.
 • Handlingsplan för att förebygga och behandla nutritionsproblem.
 • Nyckelkodsområden.
 • Organisation omvårdnadsförvaltningen.
 • Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier Hemtjänst och ledsagning.
 • Omvårdnadsnämndens kvalitetspolicy, utdrag.
 • Omvårdnadsnämndens värdighetsgarantier.
 • Omvårdnadsnämndens övergripande mål.
 • Prislista IT-utrustning.
 • Rutin för avvikelsehantering på omvårdnadsförvaltningen.
 • Rutin för kvalitetsuppföljning av intern och extern verksamhet.
 • Standardiserad uppföljningsplan för privata utförare
 • Rutin för social genomförandedokumentation på omvårdnadsförvaltningen.
 • Rutin för hantering av synpunkter och klagomål inom omvårdnadsförvaltningens verksamheter.
 • Ökat brukarinflytande i Falu kommun.
Sidan uppdaterad 2021-03-22