Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En massa människors ben som syns i ett shoppingcenter

Fel i varan

Om det är fel på din nyköpta vara kan du i första hand kräva att få varan reparerad eller kräva en omleverans (likvärdig felfri vara) om åtgärden kan göras utan oskälig kostnad för företaget. Åtgärden ska utföras utan kostnad och utan olägenhet för dig som konsument.

Vill företaget reparera varan kan du i vissa fall kräva att i stället får en likvärdig felfri vara. Då måste du kunna visa att det medför stora problem för dig att vänta på en reparation. Du måste kunna visa att en reparation skulle innebära väsentliga olägenheter för just dig, att du har stora behov av varan och därför inte kan vara utan den. Vid bedömningen om du har rätt till reparation eller till omleverans tar man även hänsyn till varans värde och om en reparation kan göras till en mycket lägre kostnad för säljaren.

Om felet återkommer, eller reparationen inte lyckas, behöver du normalt inte acceptera mer än två reparationsförsök av samma fel. Företaget har dock rätt att felsöka varan en tredje gång för att konstatera att det faktiskt rör sig om samma fel.

Skälig tid för reparation

Vid en bedömning av skälig tid utgår man dels från dina behov av att få varan i felfritt skick. Normalt kan du kräva ett avhjälpande inom ett par dagar från det att säljaren fick tillgång till varan om det inte är fråga om några särskilda förhållanden. Men, hänsyn ska även tas till säljarens möjligheter att avhjälpa felet. Man måste alltså beakta vilken tid som normalt sett beräknas gå åt för den aktuella reparationen.

Inom hemelektronikbranschen är det idag vanligt med en reparationstid på upptill tre veckor för tekniskt komplicerade produkter som datorer och mobiltelefoner. Detta anses i allmänhet som acceptabelt, vilket även Allmänna Reklamationsnämndens praxis visar. Om företaget lämnat en lånevara till dig under reparationstiden måste du acceptera att reparationen kan ta längre tid än så.

Kan du visa att du inte kan vara utan just din vara utan väsentlig olägenhet kan du i stället kräva någon annan påföljd. Exempelvis om du ska resa bort och verkligen behöver just din vara på resan. Se nedan.

Prisavdrag, reparationskostnad eller hävning

Om varan inte går att laga eller omleverera har du rätt att få prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet. Om felet är av stor betydelse för dig kan du ha rätt att häva köpet, vilket betyder att du får pengarna tillbaka. För att få häva köpet krävs det att felet är av väsentlig betydelse för just dig. Ett fel kan vara hävningsgrundande - bli väsentligt- om felet kvarstår efter två avhjälpningsförsök.

Du har alltid rätt att hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att få säkerhet för ditt krav.

Ersättning för kostnader

Du har rätt att få ersättning för kostnader som du får på grund av reklamationen. Det kan till exempel vara ersättning för bilresor till butiken, fraktkostnader eller telefonsamtal. Du kan också få ersättning för skada på annan egendom som tillhör dig eller din familj, till exempel om en diskmaskin läcker vatten och skadar golvet.

Sidan uppdaterad 2020-09-21