Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vattendroppe och ringar på vattnet

Brottsförebyggande och trygghetsskapande samordning i Falun

Brottsförebyggande råd (BRÅ)

I Falu kommun finns ett lokalt brottsförebyggande råd som arbetar för samverkan mellan olika aktörer för att öka tryggheten och förebygga brott.

I rådet samordnas frågor gällande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och det förebyggande arbetet gällande alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) och arbetet för att förebygga våldsbejakande extremism (VBE).

Läs mer på sidan Brottsförebyggandet rådet Öppnas i nytt fönster..

Aktuellt

Arbetsgrupper och projekt

Tips på hur du kan förebygga brott

Information om förebyggande av brott, grannsamverkan med mera hittar du på BRÅs nationella hemsida Länk till annan webbplats..

Om du ser eller får kännedom om brott

Brott drabbar alltid någon. Om du ser någon begå brott eller får kännedom om det på annat sätt (till exempel får information om langning, illegal jakt, bevittnar skadegörelse), ring 114 14 eller tipsa polisen om brott via webbsidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid akuta ärenden, till exempel pågående våldsbrott, ring alltid 112!

Människohandel och prostitution

Vad är människohandel? Misstänker du att någon är utsatt för människohandel? Ring Polisen på 114 14. Vill du själv ha hjälp med att sluta köpa sex? Här finns information om människohandel och vad du kan bidra med för att förhindra samt vilket stöd som finns för både de som utsatts och de som utsätter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du blivit utsatt för brott

Om du har utsatts för ett brott bör du, eller någon annan, så snart som möjligt anmäla det till polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. En polisanmälan är ofta nödvändig för att du ska kunna få ersättning för skador från försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten.

Att utsättas för ett brott kan påverka en på många sätt. På vår sida Stöd till brottsutsatta hittar du information om verksamheter som kan ge stöd till brottsutsatta. Verksamheterna erbjuder både praktisk hjälp och stödsamtal.

Här hittar du tips och material om hur man kan förebygga sexualbrott mot barn Pdf, 4.6 MB. och även sexualbrott mot barn på nätet. Pdf, 2.4 MB.

Råd och stöd vid missbruk

Är du barn, ung eller vuxen och i behov av stöd för egen del eller som anhörig på grund av problem med alkohol, narkotika eller spel?

Läs mer om vilket stöd som finns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Råd och stöd vid våld i familjen

Läs mer om vilket stöd som finns för dig som är vuxen och utsatts samt för dig som utövar våld. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om det stöd som finns för barn som utsätts eller bevittnar våld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Våldsbejakande extremism

I Sverige finns flera organisationer och verksamheter som på olika sätt arbetar för demokrati och mot våldsbejakande extremism. Arbetet sker bland annat genom kartläggning, förebyggande arbete, kunskapsspridning samt med att hjälpa de som vill hoppa av från olika våldsbejakande grupper.

Hur jobbar vi med våldbejakande extremism i Falu kommun?

Det förebyggande arbetet sker i många olika verksamheter som möter barn, unga och vuxna. I Falun har det beslutats att frågan hanteras så långt det är möjligt enligt rutiner som redan finns. Faluns brottsförebyggande råd samordnar denna fråga.

Samordnaren för brottsförebyggande arbetet är Faluns kontaktperson när det gäller våldsbejakande extremism inom Falu kommun och gentemot externa aktörer.

Våldsbejakande extremism -
kontaktuppgifter, kunskapsstöd och aktuell forskning

Kontakt

Vid frågor, råd och stöd, kontakta:

BRÅ-samordnare/ANDTS-strateg Ulrika Gustafsson-Lindberg.
Länk till e-post: här

Kontakt vid oro för barn och unga

Vid oro för barn och unga kontakta Barn- och familjesektionens mottagning på Barn- och utbildningsförvaltningen.
Telefonnummer: 023-830 00.(Kontaktcenter)

Sidan uppdaterad 2022-01-12