Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Baksidan på ett barn med en ryggsäck på ryggen

Du spelar roll - du är inte ensam!

Vecka 7 2021 genomför vi årets uppmärksamhetsvecka Du spelar roll - du är inte ensam! Program och anmälningslänk finns längre ner på sidan.

Se barnen som lever i familjer med missbruk, våld eller psykisk ohälsa.

Veckan handlar om att se barnen som har det krångligt i sin familj, barnen som kanske inte kan eller vågar berätta. Det kan handla om missbruk, våld eller psykisk ohälsa.

 • Att barn och unga i dessa familjer får kunskap om att de inte är ensamma och att det inte är deras fel och ansvar.
 • Att det finns hjälp att få, både för barn och unga och för de vuxna i familjen.
 • Att man kan få ett bra liv även om man haft det jobbigt i sin familj.
 • Vart man som barn, ung eller vuxen kan vända sig för att få hjälp för sig själv eller för någon som man är orolig för.

Program för digitala föreläsningar

 • Föreläsning för allmänheten, Nanne Grönvall
  För er som missade föreläsningen 15 februari, eller vill se den igen så finns den upplagd här på sidan, under bilden på Nanne.
Nanne Grönvall

Artisten och skådespelerskan Nanne Grönvall växte upp med alkohol, tablettmissbruk och psykisk ohälsa i familjen. I den här föreläsningen berättar hon om sina upplevelser av hur missbruk påverkar familjerelationer, och hur man som barn – men även senare i vuxen ålder – försöker hantera sina upplevelser.
– Om vi hade blivit instängda i karantän i månader när jag var liten, så hade det varit en katastrof, säger Nanne Grönvall, och fortsätter:
– Jag vill med den här föreläsningen berätta, med en förhoppning att ge insikt och stärka många. Tillsammans kan vi förändra.
Efter föreläsningen går det att ställa frågor till Nanne. Även verksamheter för barn, ungdomar och vuxna medverkar och kan svara på frågor.

 • Föreläsningar för skolan, Johanna Lindblå
Johanna Lindblå

Johanna Lindblå talar om det många barn och unga inte alltid kan tala om. Där problematik i familjen sätter ett blytungt filter över tillvaron.
Johannas uppväxt präglades av att leva med en pappa som var alkoholist.
Men turbulens i familjelivet kan också handla om andra droger, misshandel, destruktiva mönster, psykisk ohälsa.
– Att våga lyfta på locket till det mörka har hjälpt mig att hantera vad som varit. Och att skapa det som nu är, säger Johanna Lindblå.
Johanna Lindblå växte upp i Bjursås utanför Falun, och bor i dag i Hedemora med sin Martin.
Det hon nu kan kalla vardag har inte alltid varit självklart.
Men lättnad, lugn och lycka är allas att uppnå. Vägen dit kan vara kort, lång eller mittemellan.
– Varje litet steg styr mot stor förändring. Att vi pratar om problemen är ruta ett för resten av livet, säger Johanna.

 • Uppmärksamhetsveckan inleds
  Joakim Storck, BRÅ-ordförande/Kommunstyrelsens ordförande, Falu kommun samt Ylva Thörn, Landshövding i Dalarna
  Den 15 februari klockan 13.30.

  Måndag 15/2 Tema - våld i nära relationer
 • Barnavårdsutredningar efter anmälan om misstänkt våldsutsatthet – resultat från forskningsstudien SAVE
  Birgitta Persdotter, ansvarig forskare på FoU Karlstads Universitet
  Den 15 februari klockan 14.00 – 16.00.

  Tisdag 16/2 Tema - våld i nära relationer
 • När våld är vardag. Att förstå och hjälpa barn som har en förälder som utsätts för våld i sin nära relation
  Kjerstin Almqvist, professor i psykologi
  Den 16 februari klockan 09.00 – 12.00.
 • Münchhausen by Proxy. Barnmisshandel genom förfalskning av symtom
  Björn Lundin, Barn och ungdomspsykiater
  Den 16 februari klockan 13.00 – 16.00.

  Torsdag 18/2 Tema – missbruk, barn och anhöriga
 • Familjeorienterat arbetssätt i familjer med missbruk
  Agnes Lundström, Maria Boustedt Hedvall, Socialstyrelsen
  Den 18 februari klockan 10.00-11.00
 • Tillsammans för varje barn
  Meg Wallin, utvecklingsledare Falu kommun och Kari Jess, Universitetslektor i socialt arbete Högskolan Dalarna
  Den 18 februari klockan 11.00-11.30
 • Jag och min familj
  Anne-Marie Nilsson, Familjebehandlare, Dialogen och Christina Ljungberg, Socialrådgivare, Viva, Falu kommun samt Kari Jess, Universitetslektor i socialt arbete, Högskolan Dalarna.
  Den 18 februari klockan 11.30-12.00
 • Barn som anhöriga
  Pauline Johansson, forskare Nationellt kunskapscenter anhöriga
  Den 18 februari klockan 13.00-14.00
 • BarnSäkert
  Inga-Lill Hellsing, BHV-sjuksköterska och studiekoordinator för BarnSäkert och Anna Berg, Samordnare, vårdutvecklare vid och studiekoordinator BarnSäkert, Region Dalarna
  Den 18 februari klockan 14.00

  Fredag 19/2 Tema – Hedersrelaterat våld och förtryck
 • Från decennier av tystnad till erkännande – ur socialtjänstens och hedersvåldsutsattas perspektiv
  Helén Olsson, Universitetslektor, Karlstads universitet
  Den 19 februari klockan 09.30 – 10.30.
 • Regionalt initiativ för samverkan mot Hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål
  Barnahus Dalarna, Ann-Karin Bohl, projektledare Barnahus Dalarna
  Den 19 februari klockan 10.45 – 11.15
 • Hedersrelaterat våld mot personer med funktionsnedsättning dubbel utsatthet
  Serine Gunnarsson/Christina Malmqvist
  Den 19 februari klockan 11.15 – 12.00

Samverkansaktörer för uppmärksamhetsveckan

Rädda Barnen, Länsstyrelsen Dalarna, Svenska Kyrkan, Falu kommun; elevhälsan, skolan/barn- och utbildningsförvaltningen, arbetslivs- och socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, Faluns brottsförebyggande råd.

Samordnare; Ulrika Gustafsson Lindberg, BRÅ-samordnare. Kontakt till Ulrika hittar du här.

Mer om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Falun hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd och hjälp för barn, unga och familjer

Ungdomsstödjarna, telefon 023-869 50

Ungdomsstödjarna arbetar uppsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och finns där Faluns unga finns, t ex på skolor, fritidsgårdar, ute på stan och på landsbygden. Ungdomsstödjarna erbjuder stöd och vägledning till unga, mellan 13-19 år. Ungdomar kan själva ta kontakt för att prata om allt från små bekymmer till större problem som rör dem själva eller någon de känner oro för. Även föräldrar kan ta kontakt om de känner oro för sitt barn/ungdom.

Dialogens öppenvård, telefon 023-830 00 (kontaktcenter)

Dialogen erbjuder stöd till barn och unga som växt upp med missbruk, psykisk ohälsa och/eller våld i familjen. Ungdomar som själva har problem med eller är i riskzonen för att utveckla missbruk kan också få stöd och hjälp. Dialogen ger stöd till föräldrar i föräldraroll/föräldraskap.

Barn- och familj, mottagningstelefon: 023-830 00 (kontaktcenter)

Om du som ung eller förälder själv vill ha hjälp eller om du känner oro för någon som är under 18 år.

Samtalsmottagningen, Barn och unga, telefon: 023-49 16 55

Vi hjälper barn och unga upp till och med 17 år, med lindrig till måttlig psykisk ohälsa.

Ungdomsmottagningen Falun, telefon:023-49 08 08

För unga mellan 13 och 24 år.

Stöd och hjälp för vuxna

Enheten våld i nära relation, telefon: 020-25 21 00

Stöd och hjälp till såväl den som utsätts för våld som den som utövar våldet.

Mottagning missbruksenheten, telefon: 023-830 00 (kontaktcenter)

Om du är över 18 år och själv behöver hjälp för ditt missbruk eller om du är oroad över någon annan över 18 år som har problem med missbruk.

Viva öppenvårdsmottagning missbruk/vuxna, telefon: 023-830 00 (kontaktcenter)

Råd, stöd och behandling för vuxna över 25 år med eget missbruk och till vuxna som är anhöriga till personer med missbruk.

Rådgivning unga vuxna/missbruk, telefon: 023-830 00 (kontaktcenter)

Råd, stöd och behandling för vuxna mellan 18-24 år med eget missbruk och till vuxna som är anhöriga till personer med missbruk.

Psykiatrimottagning, telefon: 023-49 05 00

För personer som har behov av specialistpsykiatri.

Din vårdcentral

För personer med lindrigare psykiatrisk problematik, såsom lättare depressioner och ångesttillstånd.

Svenska kyrkan, Falun

Svenska kyrkans samtalsstöd hittar ni i länken här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS

Telefon 116 111 och chatt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hedersförtryck.se

Om hedersvåld och förtryck. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen ger stöd till dig som utsatts för våld och hot. Telefonnummer 020-50 50 50.

Välj att sluta

Välj att sluta är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Telefonnummer: 020-555 666.

Sidan uppdaterad 2021-02-23