Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kvinna som sitter på en brygga

Våld i nära relationer

Akuta situationer

I en akut situation, ring 112.

Kontakt med Polisen

Om du har frågor eller vill lämna tips om våld kan du kontakta polisen på 114 14.

Stöd och hjälp

Barn, ungdomar och vuxna som blivit utsatta för våld i nära relation kan få stöd och hjälp. Du är välkommen oavsett ålder eller kön.

Även du som använder eller har använt våld i en nära relation kan få hjälp att hantera din ilska.

Vi stöder dig som:

 • Känner du dig hotad eller har du blivit utsatt för våld av din partner eller före detta partner.
 • Själv använder våld eller har lätt för arg, svartsjuk eller kontrollerande.
 • Blivit utsatt för våld som barn och är på väg att upprepa samma beteende.

Vi kan erbjuda:

 • Stöd och rådgivning till våldsutsatta över 18 år.
 • Behandling för våldsutövare över 18 år.
 • Stöd till barn och ungdomar i åldrarna 4-18 år som i sina familjer bevittnat hot, kränkningar och våld, eller själv blivit utsatt.
 • Stöd till äldre.
 • Kontaktperson.
 • Stöd vid eventuell polisanmälan.
 • Ekonomisk hjälp oberoende av partnerns ekonomi.
 • Kvinnofridsboende.

Vi har sekretess

Samtalen bygger på förtroende och frivillighet. Vi arbetar under sekretess enligt 26 kapitel 1§ "Offentlighets- och Sekretesslagen 2009:400". Vi för inga journaler. Samtalen är kostnadsfria. Du har rätt att vara anonym.

Våld i nära relationer är inte ett privat problem. Samhället har ansvar att skydda de som utsätts för eller lever med hot, kränkningar.

Vad är våld i nära relationer?

Våld kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt. Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer, mot barn samt inom syskon- och andra familje- och släktrelationer. Ibland kan våldet vara så kallat hedersrelaterat våld.

Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.
– Per Isdal, Meningen med våld.

Sidan uppdaterad 2020-09-08