Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på lång gata med snö och faluröda hus på vardera sida.

Snödagbok

Senaste nytt om snöröjning och halkbekämpning.

På den här sidan får du mer information om hur vi arbetar med snöröjning, halkbekämpning och annan vinterväghållning. I kartan längst ned på sidan kan du se vilken prioritet en gata och gång- och cykelväg har. I Snödagboken får du löpande information om pågående arbete.

Se vanliga frågor på sidan Frågor och svar om snöröjning och halkbekämpning

Snödagbok

Här i Snödagboken kan du läsa om pågående arbete med snöröjning, sandning och annan vinterväghållning.

Onsdag 1 December

 • Kollektivtrafikvägnätet samt vägar och gågator i centrum halkbekämpas under natten/morgonen till följd av ett lätt men plötsligt snöfall. Plogning ej aktuellt.
 • GC-vägarna har redan sandningsmaterial som ligger kvar sedan tidigare.

Måndag 29 november

 • Kollektivtrafikvägnätet halkbekämpades tidigt på morgonen.

Tisdag 9 november

 • Prioriterade vägar plogas och halkbekämpas.
 • Gång- och cykelvägar plogas.

Karta för vinterväghållning

De gator som kommunen snöröjer och halkbekämpar är markerade med olika blå färg och mönster.

Den blå färgen visar vilken prioritering gatorna har, alltså en vägledning om i vilken turordning gatorna snöröjs och halkbekämpas.

Så här fungerar kartan

Klicka på färgad yta, punkt eller linje för status och aktuell information. Grå yta är utanför kommunens mark.

Längst ner på kartan finns fyra symboler du kan klicka på för att:

 • Se teckenförklaring (ikon med punktlista)
 • Välja vilka lager som du vill se (ikon med tre fyrkanter på varann)
 • Välja bakgrundskarta (ikon med fyra små fyrkanter)
 • Få information om och hjälp med kartan (ikon med frågetecken)

Kartan uppdateras löpande.

Så visas prioritet av gator

Prioritet 1: Mörkblått

 • Mörkblå heldragen linje (bilvägar)
 • Mörkblå streckad linje (gång- och cykelväg)
 • Mörkblå prickad linje (rekommenderad cykelväg i bilväg)

Prioritet 2: Mellanblå

 • Mellanblå heldragen linje (cykelväg)
 • Mellanblå streckad linje (gång- och cykelväg)
 • Mellanblå prickad linje (rekommenderad cykelväg i bilväg)

Prioritet 3: Ljusblå

 • Ljusblå heldragen linje (lokalgata)
Sidan uppdaterad 2021-12-01