Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Gräva och schakta: Tillstånd

Är du ledningsägare, entreprenör eller konsult?

Om du ska utföra någon form av arbete i allmän mark måste du först söka tillstånd hos kommunen. Det krävs dels ett grävningstillstånd och dels en godkänd trafikanordningsplan. Vi behöver ha din ansökan och den ifyllda trafikanordningsplanen minst två veckor före arbetets planerade startdatum.

Upprätta trafikanordningsplan

Trafikanordningsplanen innehåller fakta om gatuarbetet och hur det ska märkas ut, till exempel vilka vägmärken som ska användas samt om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, exempelvis sänkt hastighet.

Du ska alltid upprätta och bifoga en trafikanordningsplan med grävningsansökan. Falu kommun är väghållare och granskar och godkänner trafikanordningsplanen. Du skriver ut blanketten, fyller i och bifogar den med grävningsansökan.

Trafikanordningsplan för väg- och ledningsarbete - blankett för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempelsamling TA-planer

Handbok för arbete på väg Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om grävningstillstånd och beställ återställningsarbeten

Du ansöker om grävningstillstånd genom att fylla i uppgifterna i webbformuläret nedan. Glöm inte att bifoga upprättad trafikanordningsplan och eventuella kartor som bilagor. Du får svar via e-post inom två veckor. Du kommer även att få ett e-postmeddelande när det är dags att beställa återställningsarbete för den aktuella grävningen.

Sök grävningstillstånd och beställning av återställningsarbeten - webbformulär för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anvisningar för grävning i allmän mark Word, 1.1 MB.

Områdesindelningarna för Falu tätort

Kommunen är uppdelad i olika områden. Områdesindelningarna för Falu tätort kan du se på kartan. Danholn är område 7. För övriga områden, utanför Falu tätort, kontakta väghållningsansvarig.

Karta för områdesindelningar i Falu tätort Pdf, 828.1 kB.

Grävning inom fornlämningsområde

Här kan du ladda ned länsstyrelsens blankett som du ska använda om du planerar grävningar inom fornlämningsområdet i Falu tätort.

Ansökan om tillstånd till förändring av fornlämning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-09-23