Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som anger måtten

Aktiva skoltransporter

Aktiva skoltransporter är ett skolbaserat forskningsprojekt som främjar barns hälsosamma och aktiva skoltransporter – helt enkelt att gå eller cykla till och från skolan. På den här sidan läser du mer om vad Aktiva skoltransporter är, hur skolprojektet genomförs, samt varför det helt enkelt är så himla bra.

Falu kommun har valt att engagera sig i projektet eftersom vi ser att projektmålen bidrar till våra prioriterade hållbarhetsmål. Vi tror starkt på innovationsupplägget och hoppas hitta en framgångsrik skalbar metod att stimulera fler barn att gå och cykla till skolan.

Vi deltar med två skolor, Främbyskolan och Östra skolan, tillsammans med Högskolan Dalarna där vi ska utvärdera innovationens effekt på fysisk hälsa samt innovations kostnadseffektivitet.

Läs mer om forskningsprojektet aktiva skoltransporter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-03-25