Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Val av kommunal skola inför årskurs 7

Vanligen brukar skolorna välkomna både elever i årskurs 6 och deras vårdnadshavare till informationsträffar, inför årskurs 7. Utifrån rådande pandemisituation, så kommer inte informationsträffar att genomföras detta läsår.

Välkomstbrev

Ett välkomstbrev med information om ansökan och aktuella datum finns på svenska, Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. engelska, Pdf, 602 kB. somaliska, Pdf, 598 kB. arabiska Pdf, 859.1 kB. och dari. Pdf, 378 kB.

Skolplacering årskurs 7

Du som har din nuvarande skolplacering på Britsarvsskolan, Hälsinggårdsskolan, Montessoriskolan eller Svärdsjöskolan är garanterad en plats i årskurs 7 på din nuvarande skola och behöver inte lämna in någon ansökan.

Övriga elever skolplaceras enligt nedanstående tabell och utifrån vår rutin och prioritetsordning för skolplacering utan att någon ansökan har lämnats.


Nuvarande skolplacering (årskurs 6)

Årskurs 7–9

Bjursåsskolan F-6, Grycksboskolan, Sågmyraskolan

Bjursåsskolan 7–9

Slättaskolan, Östra skolan

Britsarvsskolan

Hosjöskolan, Hälsingbergsskolan, Vikaskolan

Hälsinggårdsskolan

Liljansskolan, Linghedsskolan, Rönndalsskolan, Sundbornsskolan, Toftaskolan

Svärdsjöskolan

Aspebodaskolan, Främbyskolan, Gruvrisskolan, Södra skolan

Västra skolan


Du behöver alltså inte skicka in någon blankett om ditt barn ska fortsätta gå på nuvarande skola eller accepterar flytten enligt den organisatoriska indelningen.

Ansökan

Önskar du en annan skolplacering än ovanstående tabell ska du fylla i ett förstahands-, andrahands- och tredjehandsval på blanketten ”Val av skola inför årskurs 7”. Elevens samtliga vårdnadshavare ska skriva under ifylld blankett om skolval. Blanketten ska vara Falu kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda senast 1 februari.

En meningsfull skola som berikar alla – varje dag

Vi vill att du som elev och du som vårdnadshavare ska känna dig väl mottagen i vår
grund- och grundsärskola och uppleva att vår undervisning håller hög kvalitet. Vi
arbetar kontinuerligt med att utveckla undervisningen och med kompetensutveckling för våra lärare - allt utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Tillsammans strävar vi mot att du som elev får goda förutsättningar att påverka din
utbildning och att du som vårdnadshavare görs delaktig i ditt barns skolgång.

Du kan läs mer om Faluns kommunala grund- och grundsärskola på svenska, Pdf, 328.8 kB, öppnas i nytt fönster. engelska, Pdf, 720.8 kB, öppnas i nytt fönster. somaliska, Pdf, 623.6 kB, öppnas i nytt fönster. arabiska, Pdf, 505.5 kB, öppnas i nytt fönster. dari. Pdf, 965.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2022-03-02