Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Tre tjejer som lyssnar på musik

Lov och ledighet

Ledighetsansökan

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan kan rektor bevilja kortare ledighet. Längre ledighet beviljas bara om det finns synnerliga skäl.

Läs mer om hur ansöker på sidan E-tjänster och blanketter.

Kommunal grund- och gymnasieskola, läsårstider

Hösttermin 2021 (tisdagen 17 augusti – tisdagen 21 december)

30 september

Studiedag

17 augusti

Skolstart för elever

1 nov – 5 nov

Höstlov v. 44

21 december

Läsårsavslutning


Vårtermin 2022 (måndagen 10 januari – fredagen 10 juni)

10 januari – 11 januari

Studiedagar

12 januari

Skolstart för elever

28 februari – 4 mars

Sportlov v. 9

18 april - 22 april

Påsklov v. 16

27 maj

Lovdag

31 maj

Studiedag

10 juni

Läsårsavslutning


Falu kommuns förskolor

Hösttermin 2021

27 augusti

Studiedag

1 november

Studiedag


Vårtermin 2022

14 januari

Studiedag

21 mars

Studiedag

30 maj

Studiedag


Extra ledighet

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är frivilliga skolformer, men när du påbörjat dina gymnasiestudier gäller obligatorisk närvaro. Rektor rekommenderar att alla typer av resor eller andra aktiviteter som kräver ledighet sker under loven. Extra ledighet beviljas endast i undantagsfall.

Utbildningen påverkas

Den beviljade ledigheten påverkar din garanterade undervisningstid och det är ditt eget ansvar att läsa in moment som du missar under ledigheten.

Ogiltig frånvaro

Obeviljad ledighet räknas som ogiltig frånvaro. Upprepad ogiltig frånvaro leder till rapportering om skolk till CSN, vilket kan leda till att studiebidraget samt eventuella andra bidrag dras in.

Sidan uppdaterad 2020-02-21