Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fem tjejer dansar och hoppar

Kulturskolan

Välkommen till oss!

På Kulturskolan kan du spela fiol, gitarr, trombon eller något annat spännande instrument. Du kan också sjunga i kör, dansa, spela teater och hålla på med konst och slöjd. Den största delen av vår verksamhet finns i Kulturhuset tio14!

Vårterminen 2021

(Redigerat 22 januari)

Efter två veckor med distansundervisning har kommunen nu beslutat att tillåta enskild undervisning på plats i Kulturhuset tio14. All gruppundervisningen sker dock fortsatt på distans tillsvidare. Nya uppdateringar kan ske varje vecka, vi kommer att informera er om eventuella förändringar.

Detta gäller för elever på Kulturskolan från 25 januari
Elever födda 2005 och senare, som har enskild undervisning med sin lärare, kommer att kunna erbjudas undervisning på plats. Det kan finnas skäl att fortsätta med distansundervisning i vissa fall. Vi försöker förhålla oss till elevens önskemål i första hand.
För elever födda 2004 och tidigare, fortsätter undervisningen på distans enligt regeringens beslut som gäller fram till den 7 februari.
Alla enskilda elever kommer att få besked om vad som gäller av sin lärare.

  • En erbjuden tid för digital lektion eller pedagogiska hemuppgifter jämställs med ordinarie undervisning, och räknas in i det garanterade antal tillfällen som ingår i terminsavgiften.
  • För grupper, ensembler och orkestrar ser möjlighet till distansundervisning olika ut och erbjudande om detta sker i dialog med respektive lärare.
  • Inga vuxna ska följa med in i Kulturhuset tio14. Hämtning och lämning sker utanför entrén. Dörrarna till Kulturhuset tio14 öppnas med en kod som fås av läraren.
  • Enbart medföljande till barn inom Suzukiverksamhet får följa med in i Kulturhuset på lektionen. Då gäller en förälder per barn.
  • Man kan inte pausa sin plats på Kulturskolan med hänvisning till att undervisningen sker på distans.
  • Kulturhuset tio14 är fortsatt stängt för allmänheten tillsvidare.
  • Följ anvisningar på skyltar i varje utrymme i Kulturhuset om hur många som max får vistas på platsen. Sprid ut er när ni väntar på lektion.
  • Ny information om distansundervisning för kör: Stämbandet, Voice Boys och Salta Röster startar vecka fyra. Sekunden, Kvinten och Oktaven startar vecka 5. Hur distansundervisningen kommer att genomföras ser lite olika ut för de olika körerna. Mer information kommer att skickas till alla körelever.
  • Vi har tagit fram tips och rådPDF kring vad du som elev och vårdnadshavare kan förvänta er när det gäller digital undervisning hos oss, med information om digitala plattformar.

Övrig verksamhet

Kulturskolan på turné - ett Kulturrådsfinansierat projekt (paus tills vidare)

Kulturfabriken, årskurs 2–3
Prova på att spela rytminstrument, sjunga, dansa och leka tillsammans med Kulturskolans lärare Anna-Maria och Kristina.

Flöjtlek, årskurs 1
Prova på att spela tvärflöjt på Flöjtlek med Christine. Vi gläntar på dörren till musikens värld och har roligt ihop! Instrument lånar du av oss.

Kulturskolan har under hösten besökt Sågmyra och kommer till Bjursås efter årsskiftet.

Verksamhet för yngre barn (paus tills vidare)

Vi erbjuder verksamhet för de yngsta vilket inkluderar Sagolek, Babysång och Färg- och formlek. Dessa aktiviteter är för familjer med små barn på dagtid. Det är gratis men eftersom det är begränsat antal platser behöver du anmäla dig för en hel termin via anmälanöppnas i nytt fönster

Verksamhet i grundskolan (paus tills vidare)

Vi har projekt i grundskolan där våra lärare erbjuder bland annat konstvisningar och dramapedagogik. Vi besöker även skolorna med våra Kulturteam där vi använder de estetiska ämnenas olika inriktningar och uttryck, i syfte att stärka gruppen och främja språket.

Musikteori

Vi erbjuder gratis undervisning i musikteori!

Undervisningsform och avgifter

Undervisningsform

Undervisningen sker antingen som enskild lektion eller i grupp och kostar lite olika beroende på det. Vill du spela tillsammans med andra har vi många olika ensembler och grupper som träffas varje vecka under terminen.

Undervisning på skoltid

Undervisning under skoltid kommer att erbjudas i dialog med rektor, lärare och föräldrar. Våra lärare åker till grundskolor där de har tre och fler elever i första hand.

Avgifter

Läsa om kostnader under sidan Avgifter.

Läsårstider

Kulturskolan följer grundskolans läsårstider, även när det gäller studiedagar och lov.

Två tjejer sitter på en scen och spelar på var sin harpa.

Kö till ämneskurser

Några av våra verksamheter har en viss väntetid för att en plats ska bli ledig. Läs mer om dessa på sidan Kulturskolans kö.

Anmälan och uppsägning av plats

Anmälan

Anmälan till Kulturskolan

Uppsägning av plats

Uppsägning av platsöppnas i nytt fönster

Hur vet jag om jag fått en plats?

​Om du får en plats på Kulturskolan kommer någon av våra lärare höra av sig till dig i början på terminen. Ibland kan det också bli en plats ledig under terminen, även då hör vi av oss till dig. När du har fått en plats hos oss får du prova en gång utan kostnad sedan utgår full terminsavgift.

Kontakt

Kontakta gärna oss via kommunens kontaktcenter, telefonnummer 023-830 00 eller e-post kontaktcenter@falun.se.

Sidan uppdaterad 2021-01-22