Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Collage av bilder på ungdomar

Välkomna till Yrkesmässan hösten 2021!

Höstens yrkesmässa blir digital och sker 22 november kl 9 - 11

Här visas Yrkesmässan:

Program

Här ser du programmet för Yrkesmässan 22 november 2021

 

Tid

Presentation

9.00-9.10

Kickon - Arbetsmarknadskunskap

9.10-9.20

Ingenjör/3D-designer, Dellner

9.20-9.30

Bilmekaniker, Bilstjärnan

9.30-9.40

Undersköterska, Region Dalarna

9.40-9.50

Lantbrukare, Bjursås Lantbruk

9.50-10.05

Paus

10.05-10.10

Falu kommuns ambassadörer

10.10-10.20

Projektledare/marknadsassistent och

Technical Sales & Support, Tension

10.20-10.30

Yrkesmilitär, Försvarsmakten

10.30-10.40

Besöksnäring, Bjursås Skicenter

10.40-10.50

Kickoff - Arbetsmarknadskunskap

 

Vad är Yrkesmässan?

Yrkesmässan arrangeras av Falu kommun i samverkan med FB-regionens projekt arbetsmarknadskunskap. Yrkesmässan är obligatorisk för samtliga elever i årskurs 8 och ska vara en kick-start inför kommande gymnasieval.

För att eleverna ska skaffa sig en så bra bild som möjligt av hur arbetsmarknaden ser ut, genomför eleverna Yrkesmässan tillsammans med lärare och olika företag/organisationer. Yrkesmässan är till för samtliga grundskolor i Falu kommun, både kommunala skolor och friskolor. Även elever från Introduktionsprogrammen erbjuds att delta.

Syfte och mål

Syftet med Yrkesmässan är att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv. I en föränderlig omvärld krävs att elevernas valkompetens tränas och för att kunna ta ställning till frågor som rör den egna framtiden behövs en inblick i yrkeslivet.

Elever som går i årskurs 8 och IM känner i genomsnitt till cirka 25-30 olika yrken, det finns 8737 i Sverige. För att eleverna ska kunna göra mer medvetna studie- och yrkesval behöver de mer information.

Yrkesmässan ger företagen och framtidens medarbetare en möjlighet att mötas och hjälper samtidigt skolan att sätta undervisningen i ett sammanhang. Vi vill utbilda för framtiden!

Till grund för aktiviteten Yrkesmässa ligger Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) där det framgår att målet med verksamheten ska vara att eleven…

 • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning (Lgr11. Kap 2.6. Skolan och omvärlden).
 • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden (Lgr11. Kap 2.6. Skolan och omvärlden).
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
 • har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder (Lgr11. Kap 2.6. Skolan och omvärlden).

Kraven i skollagen gör att huvudmannen ansvarar för att anordna prao minst 10 dagar från årskurs 8. Yrkesmässan ger utökade möjligheter till kontakt och samverkan mellan skola och arbetsliv något som är förutsättningen för en praktisk arbetslivsorientering (prao) med god kvalitet.

Upplägg och innehåll

 • Hela skolans ansvar - Efter Yrkesmässan fortsätter arbetsmarknads-kunskapen på respektive skola. Varje skola har möjlighet att få besök av AMK-projektet för att stötta elever och föräldrar i arbetsmarknads-kunskap.

Projektgrupp för Yrkesmässan

Yrkesmässan är ett samarbete mellan Falu kommun och FB-regionens projekt – Arbetsmarknadskunskap. Vår projektgrupp består av följande personer:

 • Magnus Stenberg, studie -och yrkesvägledare, Hälsinggårdsskolan
 • Anna Trautman, studie-och yrkesvägledare, Svärdsjöskolan
 • Anne Fahlvik, studie-och yrkesvägledare, Bjursåsskolan
 • Maud Granström Bales, studie-och yrkesvägledare, Lugnetgymnasiet
 • David Brännström, studie och yrkesvägledare, Britsarvsskolan
 • Katarina Freij, kommunikationsstrateg, Kommunikationskontoret
 • Daniel Blomkvist, näringslivsutvecklare, näringslivskontoret
 • Kenneth Magnusson, företagskontakt, näringslivskontoret
 • Pierre Mörk, kommunikatör, FB-regionen/arbetsmarknadskunskap
 • Malin Johansson Romsi, studie-och yrkesvägledare, Västra skolan åk 7-9
 • Sofie Reimertz, HR-specialist, Rekryteringscenter

Kontakt

Har du frågor eller vill komma i kontakt med projektgruppen mejla till yrkesmassan@falun.se eller ring Sofie Reimertz , Rekryteringscenter och projektledare för Yrkesmässan på telefonnummer: 023-824 16.

Sidan uppdaterad 2022-02-21