Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ersättningsnivåer

Ersättningsnivåer justeras årligen vid årsskiftet. Prismodellen baseras på Arbetslivs- och socialförvaltningens (ASF) erfarenhet, data från avbrottsstatistik, förutsättningar för kvalitet och genomförande och riktade statsbidrag.

Ersättningsnivåer 2022

Ersättningsnivåer 2022 Pdf, 97.3 kB, öppnas i nytt fönster.

En indexhöjning av ersättningsnivåerna kommer att ske från 1 januari 2023. Sidan uppdateras när beslut tagits i kommunfullmäktige.

Prismodell

Prismodellen är värdebaserad och knuten till elevens kunskapsinhämtning och utbildningsanordnarens energi att stödja eleven. Incitament för det är en grundersättning och en resultatersättning som utbetalas i steg.

65/35-procent modellen

För gymnasial vuxenutbildning kommer ersättningen vara poängbaserad i en 65/35-procent modell. 65 procent betalas ut månadsvis och 35 procent betalas ut efter att betyg satts och signerade betygskataloger inkommit i tid.

Övriga modeller

  • För orienteringskurser betalas ersättning per genomförd poäng.
  • För delkurser inom svenska som andraspråk betalas ersättning ut efter betygssättning i varje delkurs.
  • Svenska för invandrare kommer att ha ett fast pris som är resultatbaserat och beroende av den enskildes utbildningsbakgrund från hemlandet. Att utveckla språk och på ett flexibelt sätt delta i andra aktiviteter är betydelsefullt för målgruppen. Ersättningen betalas ut i intervall.
Sidan uppdaterad 2022-11-29