Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Yrkesutbildningar

Du kan studera en yrkesutbildning från juli månad det år du fyller 20 eller om du har ett avslutat gymnasium. Yrkesutbildningarna är på gymnasienivå och förbereder dig för att direkt efter avslutad utbildning kunna söka arbete.

Här nedan kan du läsa mer om ansökningsperioder, kommande yrkesutbildningar, studietakt, studieform samt om ansvar och kostnader för dig som elev.

Ansökningsperioder Yrkesutbildningar

Kursstart

Ansökningsperiod

Sista dag att ladda
upp dokument i ansökan

31 oktober 2022

28 augusti - 20 september

26 september

9 januari 2023

30 oktobber - 22 november

28 november

20 mars 2023

1 januari - 31 januari

6 februari

21 augusti 2023

29 april - 2 juni

8 juni


Vilka yrkesutbildningar som startar vid varje kursstart beslutas inför att ansökningsperioden öppnar. Om yrkesutbildningen du sökt har för få sökande kommer inte utbildningen starta.

Kommande yrkesutbildningar

Här kan du se vilka yrkesutbildningar som har planerad start 31 oktober. Utbudet för våren 2023 presenteras inför att ansökan öppnar.

 • Yrkesutbildningar
  För dig som har betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk

  Kursstart 31 oktober
  Ansökningsperiod 28 augusti - 20 september
  • Begränsad elbehörighet B, distans
  • Elektriker, distans och klassrum
  • Programmering, distans
  • Spetsutbildning larm och säkerhetstekniker, distans
  • Säljare, distans
  • Undersköterska, distans och klassrum
  • Yrkesförare buss, klassrum
  • Yrkesförare lastbil, klassrum

 • Yrkesutbildningar med kombinerad svenska som andraspråk
  För dig som inte är klar med grundläggande svenska som andraspråk.

  Kursstart 31 oktober
  Ansökningsperiod 28 augusti - 20 september
  • CNC-operatör + SVA, klassrum
  • Fastighetsskötare + SVA, klassrum
  • Kock + SVA, lärling
  • Personbilsmekaniker + SVA, klassrum
  • Betongarbetare/ Murare + SVA, klassrum
  • Svetsare + SVA, klassrum
  • Yrkesförare buss + SVA, klassrum
  • Yrkesförare lastbil + SVA, klassrum

Studietakt

Alla våra yrkesutbildningar är planerade för heltidsstudier.

De yrkesutbildningar som kombineras med svenska som andraspråk/SFI består av deltidsstudier i yrkeskurserna samt deltidsstudier i svenska som andraspråk/SFI.

Studietakten bestäms utifrån hur många poäng du läser varje vecka.

Heltid 100%

Studera 20 poäng i veckan. Då läser du en kurs på 100 poäng på 5 veckor.

Halvfart 50%

Studera 10 poäng i veckan. Då läser du en kurs på 100 poäng på 10 veckor.

Studieform

Klassrum

När du studerar en yrkesutbildning i klassrum har du lektioner i grupp med din lärare. Du har lektioner några dagar i veckan och studerar på egen hand övriga dagar genom skolans lärplattform. I vissa utbildningar ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du följer handledarens arbetstider.

Distans

När du studerar en yrkesutbildning på distans är studierna webbaserade. För att studera på distans måste du ha en dator, internetuppkoppling och datorvana. Studierna sker genom självstudier i skolans lärplattform där du hittar dina lektioner, studieguider, uppgifter, videoklipp med mera. De flesta yrkesutbildningarna har även moment du måste genomföra på plats i skolan. I vissa utbildningar ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du följer handledarens arbetstider.

Lärling

När du studerar en yrkesutbildning som lärling är utbildningen till största delen förlagd ute på en arbetsplats. 70% på en arbetsplats och 30% i skolan eller självstudier. Du kommer att följa handledarens arbetstider.

Ditt ansvar som elev

Som elev har du själv ett stort ansvar för dina studier. Du behöver ge dig själv tiden och förutsättningarna att klara av dina studier.

Som elev förväntas du:

 • Följa din studieplan och alla inlämningsdatum.
 • Studera självständigt under icke schemalagd undervisningstid.
 • Hålla kontakten med din lärare.
 • Kontakta din lärare i förväg om du kommer att vara frånvarande.
 • Kontakta din lärare i god tid innan kursslut om du behöver en förlängning.
 • Anmäla sjukfrånvaro till CSN och Försäkringskassan, om du får studiemedel.

Om du är inaktiv i tre veckor kommer skolan att avbryta dina studier.

Kostnader

Undervisningen på Vuxenutbildningen är kostnadsfri för dig som elev. Du kan själv behöva betala för böcker, studiematerial eller skyddskläder som dina studier kräver. En del av kurslitteraturen kan finnas i skolans läroplattform, ibland kan det också vara möjligt att låna böcker på biblioteket. Vissa yrkesutbildningar kräver att du själv bekostar läkarintyg och körkortstillstånd. Läs mer om detta under respektive utbildning på ansökningssidan.

Sidan uppdaterad 2022-06-22